Sidde i Kristus


Sidde i Kristus.

(Frit efter Watchman Nees bog “Sidde. Vandre. Stå”. Bogens sidste side konkluderer: Kristenlivet består i at sidde med Kristus, vandre ved ham og stå i ham. Vi begynder vort åndelige liv med at hvile i Kristi fuldbragte værk. Den hvile er kilden til al vor styrke, så vi kan vandre ham værdigt her i verden. Og når kampen med de grusomme åndemagter i det himmelske er forbi, finder man os sejrrigt stående med ham, i besiddelse af alt det, han har vundet til os. Ham være ære). Se video

De tre første kapitler i Efeserbrevet handler om vores position eller det at
sidde / være i Kristus. Efeserbrevet 4:1 til 6:9 beskriver, hvordan vi skal vandre eller handle, og resten af brevet fortæller, hvordan vi skal stå imod Satan.

“I Ham” 166 gange bare i Paulus’ breve. I Jesus Kristus, i Kristus, i hvem, i den elskede osv. I de tre første kapitler i Efeserbrevet beskrives vores position / væren i Kristus mange steder: Eph 1:3, Eph 1:4, Eph 1:6, Eph 1:7, Eph 1:10, Eph 1:11, Eph 1:12, Eph 1:13, Eph 1:20, Eph 2:6, Eph 2:7, Eph 2:10, Eph 2:13, Eph 2:21, Eph 2:22, Eph 3:6, Eph 3:12.

Col 1:16-17 I ham blev alting skabt himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham.

Eph 1:3-5 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus.
Er dette en tilfældig udvælgelse? Bestemt ikke! Hele menneskeheden var i Ham. (Gud vil at alle mennesker skal blive frelst 1Ti 2:4, 2Pe 3:9). Men Gud prisgiver / forhærder sig mod visse mennesker. Rom 1:18-32. Fornægter vi Ham, fornægter Han også os. 2Ti 2:12.

Jn 15:1-8 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.
Vi er I Ham, som en gren er i et vintræ – på en organisk måde. Hvorfor vælger Jesus vintræet som billede? Det er knapt nok et træ. Kan ikke give ordentlig skygge. Dur ikke til tømmer. Har ringe brændværdi. Hvis ikke det renses og beskæres (meget!) vokser det vildt og giver kun små og få druer. Grenene kan ikke en gang bære sig selv men må bindes op. Bladene kan se fine ud på forskellige årstider, men det er frugten Vingårdsmanden ønsker at finde.
………………………………………………………………..

Læs mere